Share Button

O ödül bi tarafına gire,
Cehennemde ateşin harlı ola,
Her yerini akbabalar gagalaya,
Aslana kaplana yem olasın Lady Gagaaaaaaaaaaaaa !